Šrámkův statek v Pileticích

Místo pro Váš rodinný výlet! Navštivte nás!

Hradec Králové

alt
Šrámkův statek v Pileticích v Hradci Králové Vás vítá!


Šrámkův statek v Pileticích je památkově chráněným areálem se vzácnými dřevěnými objekty. Jedná se o areál původní lidové architektury, jehož součástí je ve zdejším prostředí ojedinělé dvoupatrové roubené obytné stavení s pozoruhodnou pavlačí z roku 1802. Stodola byla přistavěna v roce 1814. Vstup do statku umožňuje zděná kamenná trojosá brána z let 1805 - 1814.

Prostředí je vhodné pro folkloristické slavnosti, výstavy, jarmarky a trhy výrobků lidové tvorby a uměleckých řemesel, folkové festivaly, ale i pro společenské akce s doprovodným programem folklorního zaměření. Dále je areál vhodný pro konání svatebních hostin, rodinných oslav a firemních akcí. Součástí areálu jsou i výstavní prostory, pobočka Městské knihovny, zkušebny folklorních souborů, Klubu lidové tvorby a stylová hospůdka.

alt

Centre for folk traditions – Šrámek's farm in Piletice is a historical monument with valuable wooden buildings. The site consists of numerous buildings following popular architecture with a unique two-storey bordered residential house with remarkable porch dating back to 1802. The barn was built in 1814. Main entrance to the farm is through a stone-walled tri-axe gate built in 1805 - 1814.

The farm is an ideal place for folklore celebrations, exhibitions, trade fairs of popular products and trades, folk festivals, but also for social events with folklore type accompanying program, wedding receptions, family celebrations or company parties. The farm also houses exhibition premises, a branch of the City library and rehearsal studio for folklore groups and Folk arts club.

http://www.cyklistevitani.cz/images/Grafika/Loga/CV_2008.jpg
 PŘIPRAVOVANÝ PROGRAM - rok 2017
 

26. února 2017
10 až 16 hodin
MASOPUST NA STATKU
„Masopust, masopust, kobližky a masa kus“ – masopustní hodokvas, staročeská zabijačka, prodej zabijačkových pochutin, pečení domácího chleba a smažení Božích milostí s ochutnávkami
„Masopust, masopust, do kola mě holka pusť“ -  obchůzka maškar a všeliké masopustní taškaření
„Masopust držíme, nic se nevadíme …“ - povídánky o masopustních zvycích našich předků, Pohádky za pecí, ukázky technik lidové tvorby. 


 

MASOPUST

                               na Šrámkově statku v Pileticích
26. února L.P. 2017
od 10 do 16 hodin
 
„Masopust, masopust, koblížky a masa kus …
… až to sníme, bude půst!“ 
 
PROGRAM:
 
od 10 hodin           na dvorku i ve stodole  počíná  masopustní hodokvas ze zabijačkových pochutin – ovar, prejt, jelítka i jitrnice, tlačenka, škvarky, gulášek a samozřejmě „prdelačka“, rovněž bramborové placky, bramboráky a preclíky nebo klobásky (i bezlepkové J), k tomu pivko, grog, svařené vínko, čaj i medovina a navrch něco sladkých koblížků a koláčků nebo trdelník
od 10 hodin           v roubence čekají  lidové  řemeslnice  tetičky Kateřinky, aby předvedly a   také zasvětily do tajů rukodělných technik (paličkování, tkaní, předení, zdobení perníčků), mistr řezbář Karel Lhoták s příchozími vyřezává dřevěného čuníka a v tvůrčí dílničce si děti vyrábějí maškarní masky
od 10 hodin           ve světničce u kamen zadělávají  kuchařinky Apolenky těsto na Boží milosti a rády povědí o masopustních zvycích staročeského venkova
od 10.15 a             v rodinném divadélku s řezbovanými marionetami rozehraje lidový loutkář
od 10.45 hodin      Jirka Polehňa v Pohádkách za pecí napínavý příběh O Budulínkovi
od 11 hodin         „ … Medvědáři  jdou! …“ v průvodu masopustních maškar na statek a
                            žádají hospodáře o povolení k dovádění a radovánkám
od 11.15 a             lidový loutkář Jirka Polehňa předvede další dramatický kus, tentokráte
od 11.45 hodin      v pohádce O Smolíčkovi
od 13 hodin           „Masopust, masopust, do kola mě holka pusť“ –  maškary dovádějí
ve stodole i jinde za vydatné podpory veřejnosti v maskách i bez
od 14 hodin          laškují masopustní maškary s místními i přespolními, aby za písničku                                   nebo žertovnou průpovídku obdržely něco do volátka, než se vlády
                            na dlouhých čtyřicet dní ujme Půst
od 16 hodin          „Máme smutek a zármutek, že nám ten masopust utek …“ a zavíráme
                            brány piletického statku
 
 
 
 
Doprava – bus č. 13                        Vstupné: 50 Kč                         Změna programu vyhrazena
 


13. až 17. dubna 2017
Vždy od 10 do 16 hodin
VELIKONOCE NA STATKU
Výstava velikonočních kraslic a jarních zvykoslovných předmětů ze sbírek Spolku lidové tvorby Hradec Králové, jehož členky předvedou některé techniky zdobení.

29. dubna 2017
V 15 hodin
STAVĚNÍ MÁJE VŠEM PANNÁM HRADECKÝM
Májová zábava v duchu lidových tradic.
Bohaté občerstvení, opékané prasátko a prodej výrobků uměleckých řemesel. V pestrém programu se představí pořádající hradecký folklorní soubor DUPÁK a jeho hosté. Více na www.dupak.cz.

 

 

7. července až 18. srpna 2017
Vždy v pátek od 19 hodin
LÉTO NA STATKU
Koncerty folkových a country kapel.

7. července až 27. srpna 2017
Výstava fotografií KRÁSY HOLANDSKA

2. prosince 2017
Od 10 do 16 hodin
MALÝ ADVENT NA STATKU
 „Vánoce Vánoce, skoro-li budete, jedněm pro radosti, druhým pro starosti.“
Malebné prostředí Šrámkova statku v adventním čase s programem pro celou rodinu. Zimní provoz roubenky s topením v kachlových kamnech, pečení a ochutnávky chleba a kynutých buchtiček máčených v sirobu, lidové tvoření, pohádky za pecí, zpívání u stromečku, svezení na oslících a … návštěva svatého Mikuláše s doprovodem.