Sramek's farm in Piletice

CALENDAR OF ACTIONS

June 2020

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Cultural events

June 2020

1

June


Přijďte nasát příjemnou atmosféru s umělkyní Naďou Voldánovou do hudební kavárny, která s vámi zahájí svou výstavu dne 1. června 2020 od 18.00 hodin. Potrvá až do 31. 7.  

2

June


Francouzský malíř a představitel neoimpresionismu vytvořil svébytný směr skládání obrazů z malých barevných bodů. Z počátku se inspiroval barbizonskou školou a impresionistickými náměty z plenéru. Postupně si vytvořil vlastní umělecko-vědecký přístup k tvorbě. Roku 1884 zakládá spolu s Paulem Signacem Společnost nezávislých umělců.

4

June


 • Hudebně- literárně, kulturně- zájmové odpoledne, čtvrtky začátky od 15,00 hodin v Klubu MÁNESOVA , otevřeno od 14,30 hodin Mánesova ul. č.p. 780 Hradec Králové.
 • Marvan tel. 604 899 849 email: filatelie@filatelie-marvan.cz

4

June


autor: Renato Giordano a Rodolfo Sonego
režie: Vladimír Strnisko
produkce: agentura Harlekýn
hrají: Simona Stašová, Michal Dlouhý, Andrea Daňková a Vasil Fridrich nebo Petr Vančura
Rodinný život manželů Bonettiových a jejich dospívající dcery se pohybuje zdánlivě v každodenní jednotvárnosti. Fabio věnuje většinu svého času práci v bance a koukání na fotbalové zápasy v televizi. Jednoho dne zjistí, že jeho rodina byla omylem sledována a filmována soukromým detektivem místo sousedky známého politika. Manžel se tím náramně baví a vše vypráví své ženě. Ta se zdá být naopak velmi znepokojená. Co se skrývá pod pokličkou zdánlivě všedních dní manželského páru? Mnoho všelijakých drobných tajemství, která vedou k nedorozumění a vzájemnému odcizení. Vědět, znamená pochopit a pochopit dává šanci napravit. Zdá se to jednoduché? Jenomže ve světě, kde se při prvním náznaku bolesti, nesnází a nepohody rovnou bere do zaječích, kde se vztahy rozpadají jak na běžícím pásu bez jakéhokoli pokusu o nápravu či změnu, natož pak nějaké sebezpytování, je tahle několik desetiletí stará komedie vítaným připomenutím hodnot, které považujeme za ztracené.

5

June


Již po XIX. si v Pardubicích a v Hradci Králové podávají ruce dobří sousedé a přátelé folklóru. Přijměte srdečné pozvání na pardubickou Pernštýnskou noc, na roztančené Žižkovy sady v Hradci Králové, do Klicperova divadla na scénické formy folklóru, na sousedskou zábavu na Šrámkově statku v Pileticích na www.folklornifestival.cza nedělní setkání souborů na zámku v Pardubicích.


5
-
7

June


29. FOLKLORNÍ FESTIVAL
PARDUBICE - HRADEC KRÁLOVÉ
5. - 7. června 2020, Pardubice, Hradec Králové, Piletice
Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA, Hradecká kulturní
a vzdělávací společnost a Agentura Tradice Pardubice, ve spolupráci se Sdružením pro dětskou
taneční tvořivost Praha.
I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ FESTIVALU
Festival je prestižní přehlídkou souborů, jejichž činnost je zaměřena na zpracovávání a prezentaci
lidového umění etnografických regionů Čech. Celková koncepce festivalu vychází ze skutečnosti,
že mezi specifické rysy činnosti neprofesionálních folklorních souborů patří jejich zaměření na širokou
škálu prezentace lidového umění. Jeho posláním je přinášet především nové pohledy na způsoby
zpracování námětů pocházejících z tradiční lidové kultury a navazování kontaktů s publikem,
při respektování prostředí, v němž by lidové umění mělo být předváděno. To vše vychází z poznání
současného stavu lidových tradic, způsobů jejich uchovávání a obecných podmínek existence
folklorních souborů. Na rozdíl od festivalů odehrávajících se v oblastech, kde zůstala dodnes
zachována určitá kontinuita projevů vázaných na místní tradiční kulturu a jejich nositele, vychází
koncepce tohoto festivalu z aktuálních možností a potřeb souborů, které musí vyvíjet daleko větší úsilí
na udržení tradic či přímo na jejich obnovování.
Festival má formu přehlídky a veškeré pořady jsou koncipovány tak, aby sloužily mimo jiné jako
inspirace pro další činnost českých folklorních souborů. Nabízí široké spektrum možností, jak pracovat
s folklorním materiálem - od živých pódiových vystoupení přes komorní hudební a taneční pořady
v různém prostředí, tvorbu scénických stylizovaných kompozic, pořady vzdělávacího a poznávacího
typu až po společenskou zábavu.
II. PODMÍNKY ÚČASTI
Jde o nesoutěžní přehlídku bez postupových kol. Výběr souborů provádí programová rada festivalu,
jmenovaná odbornou radou pro folklor při NIPOS-ARTAMA. Programová rada má právo vybrat
a nominovat na festival libovolný soubor tak, aby vyhovoval koncepci a celkové dramaturgii festivalu
s přihlédnutím k ekonomickým možnostem festivalu.
III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Festival nabízí souborům množství různorodých aktivit, přičemž se předpokládá vystoupení každého
souboru ve více pořadech. Účinkující soubory mají povinnost být přítomny po celou dobu konání
festivalu. Pro zajištění propagace budou vytištěny tři druhy plakátů (festivalový, samostatně pro
Pernštýnskou noc a Hradecký rynek), letáky, přičemž programová brožura opět podá podrobné
informace o všech pořadech a účinkujících tělesech. O pořadech festivalu informují i webové stránky
www.folklornifestival.cz. Organizačně festival zabezpečují pracovníci Hradecké kulturní a vzdělávací
společnosti, pořadatelské agentury z Pardubic, programová rada a autoři pořadů. Cílovou skupinou
jsou obyvatelé obou metropolí a jejich návštěvníci a předpokládáme, že jednotlivé pořady zhlédne
přes 15 tis. diváků.

PROGRAMOVÉ TIPY
PÁTEK 5. 6. 2020 - PARDUBICE
19.00 - 24.00 Pernštýnská noc - Pernštýnské náměstí
21.00 - 22.00 komorní pořady - atrium radnice
22.30 - 23.30 pořady hostů festivalu - nádvoří zámku
Noc pro všechny
V atmosféře tradičního jarmarku a staročeské pouti (šermíři, herci…) se představí soubory
s dvacetiminutovým akustickým vystoupením vhodným pro provozování bez pódia, jehož smyslem
bude také aktivně zapojit diváka ke zpěvu, tanci...
Komorní pořady
Pořady využívající akustiky a atmosféry prostoru atria. Možnost prezentovat na festivalu další oblast
folkloru. Autorské hudební pořady tematicky zaměřené na určité období nebo výročí apod., které
zajímavou formou představí tradiční folklorní materiál.
SOBOTA 6. 6. 2020 - HRADEC KRÁLOVÉ
10.00 - 16.30 Na hradeckém rynku – Žižkovy sady
10.00 - 11.00 hudební a taneční dílna - Adalbertinum
16.30 - 18.00 scénický pořad - Klicperovo divadlo
SOBOTA 6. 6. 2020 - PILETICE
19.00 - Přijďte pobejt - Šrámkův statek
Pořad scénických forem
Tradiční pořad festivalu - předvedení ucelených jevištních kompozic v divadelních podmínkách.
Komponované festivalové pořady
Autorsky zpracované programy vyspělých českých souborů, příp. hostujících souborů z Moravy
a ze zahraničí.
Společenská zábava
K tanci a poslechu budou hrát a zábavu svými nápady a vtipem rozvíjet souborové muziky.
NEDĚLE 7. 6. 2020 - PARDUBICE
14.00 - 16.00 Zámecké nádvoří - závěrečný pořad českých souborů a hostů festivalu

5

June


Agapé a erós – mše a opera
Pietro Mascagni
Messa a 4 voci con orchestra SC6 – „Messa di gloria“
Pietro Mascagni
Sedlák kavalír (Cavalleria rusticana), výběr sólisté v jednání
Chor der Marktkirche Wiesbaden
Thomas J. Frank sbormistr
Smíšený pěvecký sbor Rastislav Blansko
Jaroslav Martinásek sbormistr
Filharmonie Hradec Králové
Thomas J. Frank dirigent

6

June


Již po XIX. si v Pardubicích a v Hradci Králové podávají ruce dobří sousedé a přátelé folklóru. Přijměte srdečné pozvání na pardubickou Pernštýnskou noc, na roztančené Žižkovy sady v Hradci Králové, do Klicperova divadla na scénické formy folklóru, na sousedskou zábavu na Šrámkově statku v Pileticích na www.folklornifestival.cza nedělní setkání souborů na zámku v Pardubicích.


6

June

6

June


8.ročník Pivního Rozjímaní se bude konat na parkovišti u Kongresového centra Aldis v Hradci Králové v sobotu, 6.června 2020 od 10.00 hodin do 23.00 hodin a opět bez vstupného. Na ploše se představí 24 minipivovarů a malých pivovarů se svými speciály které potečou celkem ze stovky výčepňích kohoutů. Z pódia zazní opět několik hudebních žánrů, hlavní hvězdou večera bude rocková skupina VYHOUKANÁ SOWA. podrobnější informace naleznete na www.pivnirozjimani.cz.

6

June6

June


Zpříjemněte si první soboty v měsíci (kromě září) pohledem na do noci se probouzející Hradec.Díky jedinečné poloze v srdci města přehlédnete v nočním osvětlení nejenom stavby, jejichž zásluhou se našemu městu říká Salon republiky, ale také rozzářené linie dopravních tepen a "světelné majáky" na obzoru.
 • Otevřeno bude následujícím způsobem
  • Leden - Březen : otevřeno nepřetržitě 9:00 až 22:00
  • Duben - Září : otevřeno od 9:00 do 18:00 a od 20:00 do 23:59
  • Říjen - Prosinec : otevřeno nepřetržitě od 9:00 do 22:00
 • https://www.facebook.com/events/547714775815358/

7

June


Již po XIX. si v Pardubicích a v Hradci Králové podávají ruce dobří sousedé a přátelé folklóru. Přijměte srdečné pozvání na pardubickou Pernštýnskou noc, na roztančené Žižkovy sady v Hradci Králové, do Klicperova divadla na scénické formy folklóru, na sousedskou zábavu na Šrámkově statku v Pileticích na www.folklornifestival.cz a nedělní setkání souborů na zámku v Pardubicích.


10

June


ENTRÉE K TANCI je festival taneční a pohybové tvorby (moderního tanečního umění). Jedním z cílů festivalu je podpora české taneční tvorby a její konfrontace s tvorbou zahraniční. Festival se uskuteční ve dvou samostatných večerech na studiové scéně Divadla DRAK v Hradci Králové, ve kterých se objeví díla jak českých, tak zahraničních tvůrcu. Festival pravidelně dává prostor i regionálním tanečním skupinám. Festival je nedílnou součástí mezinárodního festivalu TANEC PRAHA 2020.

10
-
11

June


"ENTRÉE K TANCI", je XXII. ročník festivalu taneční a pohybové tvorby, který se uskuteční ve dnech 10. a 11. 6. 2020 na Studiové scéně Divadla DRAK v Hradci Králové jako nedílná součást mezinárodního festivalu "TANEC PRAHA 2020". Partnerem festivalu je pak z.ú. Tanec Praha. Díky začlenění do mezinárodního festivalu se na královéhradecké scéně pravidelně objevují špičkové taneční skupiny a interpreti z celého světa a probíhá konfrontace se současnou českou taneční tvorbou. Pravidelně na festivalu dostávají prostor i amatérské taneční skupiny z regionu. Největším přínosem festivalu je skutečnot, že představuje kulturní žánr který se jen zřídka objevuje na programech kulturních zařízení a podporuje moderní tanec, který se v době totality nemohl svobodně v České republice rozvíjet. Ve dvou večerech se uskuteční dvě zahraniční a dvě domácí představení.
Program připravujeme.

11

June


ENTRÉE K TANCI je festival taneční a pohybové tvorby (moderního tanečního umění). Jedním z cílů festivalu je podpora české taneční tvorby a její konfrontace s tvorbou zahraniční. Festival se uskuteční ve dvou samostatných večerech na studiové scéně Divadla DRAK v Hradci Králové, ve kterých se objeví díla jak českých, tak zahraničních tvůrcu. Festival pravidelně dává prostor i regionálním tanečním skupinám. Festival je nedílnou součástí mezinárodního festivalu TANEC PRAHA 2020.

12

June


Den vody je celodenní akce zaměřená pro školní děti, mládež a rodiny s dětmi. Dopolední část programu je určená pro Mateřské školy a Základní školy. Děti čeká zábavně-edukativní soutěž, při které navštíví 20 stanovišť, kde budou plnit úkoly zaměřené na témata vody, ekologie, památek a turistických zajímavostí. Odpolední část pak zahrnuje zábavu jako taneční vystoupení, žonglování, koncerty, skákací hrad, kolotoč, skluzavku, šlapací buginy, pestrý dětský program, bumperball, malování na obličej.

13

June


Výjimečná příležitost prožít svítání z ochozu Bílé věže a vychutnat neopakovatelnou atmosféru probouzejícího se města.
Sraz účastníků vždy nejméně 15 minut před časem svítání - východu slunce před Bílou věží.
Počet účastníků je omezen na 30.

Sobota 14. března 2020 v 06.10 hodin SEČ
Sobota 13. června 2020 v 04.45 hodin SELČ
Sobota 19. září 2020 v 06.39 hodin SELČ
Sobota 12. prosince 2020 v 07.47 hodin SEČ

13

June


 • HÁČKOVÁNÍ 2. - PUFF - dokončení.
 • VYŠÍVÁNÍ – technika jednoho  stehu  - Pomůcky: pevná látka, silná jehla, režná nit, nůžky
 • PALIČKOVÁNÍ - Pomůcky: herdule, paličky, špendlíky, nůžky, papír, háčkovací příze. 
 • Informace o lekcích – Monika Lemberková, tel.:604 994 913, e-mail: monikaerbenova@seznam.cz
 • www.slthk.cz 
 • www.adalbertinum.cz
 • Program je realizován za podpory Statutárního města Hradec Králové

13

June14

June


Plný kapsy šutrů
Co udělá se dvěma obyčejnými chlapíky, když se náhle dostanou do světa peněz a slávy? Nahlédnou do něj, když se stanou komparsisty amerického velkofilmu, který natáčí hollywoodská filmová produkce v jejich malém irském městečku. Osobitě komentují situace a nové vztahy mezi členy štábu, hereckými hvězdami a místními venkovany.
Miroslav Vladyka a Radek Holub ve strhujícím hereckém koncertu o dvou mužích ze zapomenutého irského venkova, kam přijede velký filmový štáb, a kromě místních lokací "využívá" jako kompars také místní obyvatele. Ty všechny mistrně ztvárňují pouze dva herci. Hra Plný kapsy šutrů získala řadu ocenění, mj. Cenu Laurence Oliviera pro nejlepší komedii nebo Cenu kritiků města New York. Na toto divadelní představení pro smích nezapomenete, budete ho chtít vidět znovu!

17

June


Představení z londýnského West Endu, které už viděly statisíce diváků ve více než 50 zemích po celém světě. Nenechte si ujít kritiky uznávanou show o dvou mladících z Queensu v New Yorku, kteří se stali nejúspěšnějším folkrockovým duem všech dob. S živou kapelou a zpěváky se vydáte do 60. let, kde zazní všechny jejich hity, jako jsou „Mrs. Robinson“, „Bridge over Troubled Water“, „Homeward Bound“, „Scarborough Fair“, „The Boxer“, „The Sound of Silence“ a mnoho dalších. Hudba a dobové projekce budou vyprávět příběh mapující skromné začátky dvou spolužáků i jejich cestu k neuvěřitelným úspěchům (přes 100 milionů prodaných alb, 10 cen Grammy, Rock’n’rollová síň slávy…). Po dramatickém rozchodu v roce 1970  příběh vrcholí jejich slavným setkáním v Central Parku v roce 1981 před více než půlmilionem fanoušků.
 • https://www.ticketportal.cz/event/THE-SIMON-GARFUNKEL-STORY

18

June


Jeden z největších a nejstarších letních hudebních open-air festivalů u nás, Rock for People, je s Hradcem Králové spjatý již déle než celé desetiletí. I letos přivítá hradecký festivalpark desítky vynikajících kapel z celého světa i ty nejzajímavější zástupce domácí hudební scény a spolu s nimi nadšené hudební fanoušky ze všech koutů České republiky i ze zahraničí, aby společně oslavili začátek léta.

18

June


 • Hudebně- literárně, kulturně- zájmové odpoledne, čtvrtky začátky od 15,00 hodin v Klubu MÁNESOVA , otevřeno od 14,30 hodin Mánesova ul. č.p. 780 Hradec Králové.
 • Marvan tel. 604 899 849 email: filatelie@filatelie-marvan.cz

19

June


Jeden z největších a nejstarších letních hudebních open-air festivalů u nás, Rock for People, je s Hradcem Králové spjatý již déle než celé desetiletí. I letos přivítá hradecký festivalpark desítky vynikajících kapel z celého světa i ty nejzajímavější zástupce domácí hudební scény a spolu s nimi nadšené hudební fanoušky ze všech koutů České republiky i ze zahraničí, aby společně oslavili začátek léta.

20

June


Třináctý ročník charitativní akce, kdy smyslem je umožnit našim postiženým spoluobčanům nezapomenutelný zážitek z vyhlídkového letu. V rámci doprovodného programu shlédnete vystoupení různých hudebních skupin, ukázky leteckých akrobatů, parašutistů, vojenské historické i současné techniky, cvičení kynologů, jízdy autoškol, moto kaskadéra a leteckých modelářů. Dopravní podnik města Hradce Králové již tradičně zapůjčí turistický hradecký vláček, ve kterém si mohou zájemci projet a prohlédnout celé letiště a pro nejmenší návštěvníky bude připraven skákací hrad.  

20

June


Jeden z největších a nejstarších letních hudebních open-air festivalů u nás, Rock for People, je s Hradcem Králové spjatý již déle než celé desetiletí. I letos přivítá hradecký festivalpark desítky vynikajících kapel z celého světa i ty nejzajímavější zástupce domácí hudební scény a spolu s nimi nadšené hudební fanoušky ze všech koutů České republiky i ze zahraničí, aby společně oslavili začátek léta.

20

June


Přijďte s námi do Archeoparku oslavit Mezinárodní den otců a zároveň konec školního roku. V rámci akce se můžete také zúčastnit workshopu Jana "Tondy" Půlpána, který Vás provede dobrodružným světem pravěkých lovců. Na workshop je však nutné se předem objednat.  

20

June21

June27

June30

June


Zavěšená vstupenka je projekt, který odstartoval v brněnském Divadle Polárka a probíhá od října 2017. Divadlo Drak se rozhodlo k tomuto projektu připojit!
Diváci mohou v rámci něj koupit o jednu vstupenku navíc. Tyto vstupenky se posléze skrze neziskové organizace dostávají k dětem od 3 do 17 let ze sociálně slabých poměrů.
Zavěšená káva.
Oběd ve školní jídelně. Dílek pizzy. Už jste o tom slyšeli?

A o vstupence do divadla?
V Divadle Drak máte možnost koupit vstupenku pro kluka nebo holku, které sice neznáte, ale kteří by se bez vás do divadla nejspíš nedostali.

Jak to funguje?
Jedna zavěšená vstupenka stojí 90 kč – to je cena lístku do Draku na představení pro veřejnost. Koupit ji můžete na pokladně divadla, nebo online

Dozvím se, kdo “moji” vstupenku dostal?
Bohužel ne. Cílem projektu je, aby se děti mohly cítit v divadle úplně normálně, aby zkrátka nešlo poznat, kdo na lístek má a kdo ne. Že děti přišly se dozvíme v našem rezervačním systému, jinak ale zavěšenou vstupenku od ostatních nerozeznáte.

Proč to děláme?
Bez vody přežije člověk 3 dny. Bez jídla nějaký ten týden. Bez divadla to nejspíš jde neomezeně dlouho. Ale právě proto je lístek na představení pro mnohé rodiny luxus navíc, který si nemůžou dovolit. Anebo taky nejde o peníze, ale zkrátka v prostředí, kde vyrůstají, nikoho nenapadne jít do divadla.
Pro děti je ale nesmírně důležité mít se svými spolužáky a kamarády společné zážitky a témata. Divadlo je prostor setkávání, fantazie a hry, který by žádným dětem neměl chybět.

V tuto chvíli s námi spolupracují tyto neziskové organizace:
•Salinger, z.s.
Chcete se svojí neziskovou organizací do projektu zapojit? Kontaktujte nás na info@draktheatre.cz

PARTNERS OF HRADEC CULTURAL AND EDUCATIONAL COMPANIES

MEDIAL PARTNERS

Facebook

© 2020 Šrámkův statek v Pileticích - Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s. r. o. - všechna práva vyhrazena
Programový kód a datová struktura: OMEGA WEB Czech
Design a koncept: FiftyFifty kreativní agentura s.r.o.